hắt sáng; tay boom ; tản sáng ; filter màu cho đèn